Stavebné práce – Bratislava ale aj ďalšie mestá

Samostatné služby
stavebných prác

Inžinierska a prípravná činnosť
Príprava celkovej stavebnej realizácie na základe technickej špecifikácie alebo projektovej dokumentácie.

Sadrokartónové konštrukcie
Sadrokártonové priečky, podhľady ako aj skladané stropné konštrukcie.

Murárske práce
Likvidácia a vymuravanie priečok alebo predstien.

Maliarske a natieračske práce
Striekané alebo natieračské práce stien, kovových konštrukcií a pod.

Zemné práce
Výkopové a zemné práce podľa požiadaviek.

Komplexné služby
a kompletné rekonštrukcie v Bratislava a okolí

Projekt
Spracovanie položkového výkazu výmeru prác a materiálu.

Realizácia
Komplexná realizácia, komunikácia so správcovskými spoločnosťami a inými subjektami tretích strán, odvoz vzniknutého odpadu.

Servis
Poskytovanie záručných a pozáručných opráv reailizovaného diela.